Vi er våre kunders uavhengige rådgivere som jobber for kundens interesser ved innkjøp, drift av forsikringsavtalene og ved skade.
Veno Forsikringsmegling AS er 25 år i 2023. Med kontor i Ørsta, Ålesund og Bærum yter vi den beste service til kundene våre over hele landet.

Ålesund
Ørsta
Bærum


VENO Forsikringsmegling AS er medlem av interesseorganisasjonen for forsikringsmeglerne i Norge.


Hva betyr det å bruke oss?

Veno Forsikringsmegling AS
Orgnr: 980255719