HVA BETYR DET FOR DERE Å BRUKE VENO SOM FORSIKRINGSMEGLER
Vi er våre kunders uavhengige rådgivere som jobber for kundens interesser ved innkjøp, drift av forsikringsavtalene og ved skade. Dette gjelder både innen skade-, personal- og pensjonsforsikring. Vi er profesjonelle innkjøpere av forsikringer, og kjenner forsikringsgiverne i markedet godt. Dette gjør at vi sikrer et best mulig forsikringsprogram for deg som kunde til best mulig pris.

Å bruke forsikringsmegler for å ivareta deres forsikringer kan sammenlignes med å bruke andre rådgivere som revisor på regnskap eller advokat i juridiske spørsmål. Alle er spesialister i sitt fag. Noe av det vi gjør er å kvalitetssikre dekninger og vilkår opp mot det som er avtalt med dere som kunde, i tillegg får dere tilgang til vårt unike fagmiljø.

VENO Forsikringsmegling AS er et uahvengig og privat eiet meglerhus. Vi er ikke agenter for noe forsikringsselskap.


HVORFOR BRUKE FORSIKRINGSMEGLER?
En undersøkelese utført av Forsikringsmeglerne viste at de viktigste grunner for bruk av megler var :
  • Ønsker ikke å bygge opp intern kompetanse.
  • Sparer ressurser når megler tar seg av administrasjon av forsikringer.
  • Megler kjenner fortløpende markedet på pulsen.
  • Megler er nøytral i forhold til forsikringsselskapene.
  • Åpner tilgang til et større og internasjonalt forsikringsmarked.


HVORFOR TRENGER MAN FORSIKRING?
Formålet med forsikring er å redusere de økonomiske virkningene av tilfeldige hendelser som kan ramme den enkelte eller grupper av mennesker. Gi beskyttelse - skape trygghet.

Hva mener vi om bærekraft?