Bedriftsforsikring
Signer meglerfullmakt med oss
- så gjør vi jobben

Det tar bare et par minutter å signere meglerfullmakten.

Vi henter kontaktopplysninger fra offentlige registre, og du tilføyer det som måtte mangle og opplysninger om nåværende forsikringsselskap. Fullmakten må signeres av den eller de som har signaturrett.

Ved hjelp av meglerfullmakten innhenter vi kopi av dine løpende forsikringer og skadestatistikk hos ditt nåværende forsikringsselskap.
Vi behandler naturligvis denne informasjonen konfidensielt. Dagens avtale er med på å danne grunnlag for et anbudsdokument og en gjennomgang.
Når vi har blitt enige om forsikringsbehovet,sender vi anbudet til alle aktuelle forsikringsgivere.


Jeg er privatkundeHvor blir forsikringen plassert?