VI TILBYR FORSIKRINGER FOR DE FLESTE


INDUSTRI OG NÆRINGSLIVSFORSIKRING
Sikrer verdier i virksomheten, samt å sikre videre drift dersom en skade skulle oppstå. Vi tilbyr forsikringer som er tilpasset mellomstore og store bedrifter. Dekningene vi tilbyr innen industri- og næringslivsforsikring er i all hovedsak "skreddersøm", det vil si at forsikringene blir tilpasset den enkelte bedrift sitt behov og ønsker. 8 av 10 store bedrifter bruker megler i Norge i dag.


FORSIKRING TIL MINDRE VIRKSOMHETER
Når det gjelder de mindre næringsvirksomhetene er det tilpasset forsikringsprodukter som kombinerer flere forsikringer i et og samme produkt. Dette kalles for kombinerte forsikringer. Virksomheter som kontor, butikk og mindre bedrifter er dette det rette produktet. I disse forsikringene er ofte brann-, innbrudd-, ansvars-, vannskadeog avbruddsforsikring sammensatt i en forsikring. I tillegg kommer yrkesskadeforsikringen.
FORSIKRING AV OFFENTLIG SEKTOR
Kommuner og kommunale virksomheter har spesielle behov når det gjelder forsikringsdekninger. Dette kan være ansvar for all kommunal drift, ansvar for barn i fosterhjem, forsikring for fallviltjegere etc. Forsikring av barnehager, skoler, sykehjem, kulturhus og andre kommunale bygg, samt alle kjøretøy og arbeidsmaskiner. Videre har de spesielle behov når det gjelder personalforsikringer og at disse er dekket i henhold til tariffavtalen med de kommunalt ansatte og det pedagogiske personell. Brannvern er også en del av det kommunale ansvaret.
PERSONFORSIKRING
VENO Forsikringsmegling AS tilbyr løsninger som skaper trygghet for deres bedrift, bedriftens ansatte og deres familier. Vi hjelper dere å sette sammen de ulike forsikringsproduktene. Grunnmuren i personforsikringen er den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, som gir rett til utbetaling av erstatning når arbeidstaker rammes av yrkesulykke eller yrkessykdom. Dekningen kan også omfatte ulykkesskader i fritiden. Alle aksjeselskap og selskap med ansatte er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring tegnet for sine ansatte. De mest vanlige forsikringene for ansatte er yrkesskade, ulykke, gruppeliv, annen sykdom og helseforsikring.
PRIVATFORSIKRING
Private forsikringsavtaler blir tegnet for å sikre deres private verdier, og for å sikre en forutsigbar risiko dersom en skade skulle oppstå. Det kan ha mye å si å ha de rette forsikringsdekningene for å sikre privatøkonomien. Vi tilbyr privatforsikring til alle som har en forsikringsavtale med flere objekter, det vil si for eksempel: bil, hus, innbo. Viktige dekninger for familien kan også være reise - og ulykkesforsikring for de voksne og barneforsikring.
Menneskene