SIGNER MEGLERFULLMAKT MED OSS - SÅ GJØR VI JOBBEN

Det tar bare et par minutter å signere meglerfullmakten. Vi henter kontaktopplysninger fra offentlige registre, og du tilføyer det som måttee mangle og opplysninger om nåværende forsikringsselskap. Fullmakten signerer du ved å logge inn med BankID.

For bedrifter er det de som har signaturrett/prokura som kan signere fullmakten. Om det er flere personer - så må hver enkelt signere.

Ved hjelp av meglerfullmakten innhenter vi kopi av dine løpende forsikringer og skadestatistikk hos ditt nåværende forsikringsselskap. Vi behandler denne informasjonen konfidensielt. Dagens avtale danner grunnlag for et anbudsdokument og en gjennomgang. Når vi har blitt enige om forsikringsbehovet, sender vi anbudet til alle aktuelle forsikringsgivere. Hvor plasserer vi dine forsikringer?Ønsker du et uforpliktende tilbud fra oss?
Bedriftskunde
Privatkunde