Signer meglerfullmakt - vi gjør hele jobben
Veno Forsikringsmegling AS tilbyr megling både for bedrifter og privatpersoner.
Det tar bare et par minutter å signere meglerfullmakten. Vi henter kontaktopplysninger fra offentlige registre, og du tilføyer det som måtte mangle og opplysninger om nåværende forsikringsselskap.
Fullmakten signerer du ved å logge inn med BankID.

BEDRIFT
Skriv inn firmanavnet


PRIVAT
Skriv inn mobiltelefon

Ved hjelp av meglerfullmakten innhenter vi kopi av dine løpende forsikringer og skadestatistikk hos ditt nåværende forsikringsselskap.
Vi behandler denne informasjonen konfidensielt. Dagens avtale danner grunnlag for et anbudsdokument og en objektiv gjennomgang av forsikringene.
Når vi har blitt enige om forsikringsbehovet, sender vi anbudet til alle aktuelle forsikringsgivere.
Vi representerer deres interesser overfor forsikringsselskapet.
Det er uforpliktende å motta tilbud fra oss.